Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door Kotraco Plastic Machinery. De gehele inhoud valt onder auteursrecht en er mag niets van worden gekopieerd en/of veranderd zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Kotraco.

Kotraco probeert de site zo up-to-date mogelijk te houden, maar dit geeft geen garanties met betrekking tot nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder vallen eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties.

Kotraco aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.kotraco.eu of uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt.

Sommige hyperlinks linken u naar websites van derden. Kotraco aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Alle gegevens die u stuurt naar Kotraco dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Kotraco behoudt het recht om de inhoud van de website en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Mocht u na het lezen van de disclaimer nog vragen hebben, neem dan contact op met info@kotraco.eu.