Privacybeleid

Privacyverklaring Kotraco Plastic Machinery

Kotraco verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers voor verschillende zakelijke doeleinden. Kotraco en z’n medewerkers erkennen het recht op uw privacy en behandelen uw gegevens zeer zorgvuldig. Wij handelen conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
In deze verklaring beschrijven wij welke gegevens wij vastleggen, hoe wij daar mee om gaan en welke rechten u hebt, zodat u controle over uw gegevens kunt houden.

Wie beheert de gegevens die wij over u verzamelen?
Uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Kotraco B.V. als verantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Om u van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: uw naam, uw functie, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Persoonsgegevens die worden verzameld, hebben altijd tot doel u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien.

Verder kunnen wij gebruiksgegevens verzamelen die betrekking hebben op uw gebruik van onze website, zoals uw IP-adres.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen en leggen uw persoonsgegevens pas vast, als u ons informatie verstrekt.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om:
– Uw vragen of informatieaanvraag te beantwoorden.
– Een overeenkomst/transactie te kunnen uitvoeren of de verwerking/afhandeling daarvan en de mogelijkheid om hierover contact met u op te kunnen nemen.
– Om vragen, service en klachten na levering in behandeling te kunnen nemen.
– Om u gerichte (marketing)berichten te kunnen sturen (voor zover vereist: na uw toestemming).

E-mailings, nieuwsbrief & specifiek aanbod
U kunt u abonneren op onze e-mailings en nieuwsbrief en/of specifiek aanbod. Deze aanmeldingen kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of e-mailing heeft de mogelijkheid om u af te melden. De inhoud van e-mailings/nieuwsbrief is altijd relevant voor functionarissen in de kunststofverwerkende industrie.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Kotraco bewaart de persoonsgegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Voor zakelijke transacties/overeenkomsten met klanten en leveranciers worden de gegevens gedurende de levenscyclus van een product bewaard, in de regel 15 jaar.

Gegevens van relaties die zich hebben aangemeld voor onze e-mailings/nieuwsbrief worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden.

Delen wij uw gegevens met anderen?
Wij delen uw persoonlijke gegevens in principe niet met derden. Maar het kan soms gebeuren dat wij gebruik maken van diensten van anderen (leveranciers, transportbedrijven, e.d.) en wij uw gegevens voor de afhandeling van de zakelijke overeenkomst uw gegevens toch doorgeven. Deze dienstverleners ontvangen enkel de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen te verrichten diensten. Zij mogen uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden aanwenden of openbaar maken.

Beveiliging
Kotraco heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beveiligen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies (cookie = een klein (tekst)bestand dat door uw browser op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen) op onze website. Bij uw bezoek aan onze website worden gegevens van uw IP-adres en de door u bezochte pagina’s anoniem opgeslagen; de gegevens zijn niet te herleiden naar u of naar uw bedrijf. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen.

Het is echter mogelijk dat zgn. third party cookies via onze website worden geplaatst. Dat is het geval bij embedded video’s van YouTube op onze website en het gebruik van social media knoppen. Deze websites kunnen hun eigen cookies meesturen. Als u deze websites bezoekt, dan is het privacyreglement van deze derde partijen van toepassing en niet dat van Kotraco.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U mag ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:
– In te zien
– Aan te passen
– Te verwijderen
– Over te dragen aan iemand anders
Stuur uw verzoek naar info@kotraco.eu. Wij zullen zo snel mogelijk, maar zeker binnen 1 maand, op uw verzoek reageren.

Verder kunt u u natuurlijk altijd afmelden voor nieuwsbrieven en e-mailings. Dit kan door middel van een reply op de e-mail of via de afmeldmogelijkheid in de nieuwsbrief.

Contact met Kotraco opnemen?
Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@kotraco.eu. Ook kunt u ons bellen op 030-635 0603 of schrijven naar:
Kotraco B.V.
Korte Schaft 23 C
3991 AT Houten.

Deze privacyverklaring is gedateerd op 11 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid – indien nodig – op elk gewenst moment te wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Hier kunt u onze privacyverklaring downloaden.