Kotraco is lid van de Konklijklijke Metaalunie
Metaalunie

Sinds 1 juni 2020 is Kotraco lid van de Koninklijke Metaalunie, de grootste Nederlandse ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal.
De 14.000 aangesloten leden bieden werk aan zon 170.000 werknemers en realiseren een gezamenlijke omzet van ruim 30 miljard euro.

De Metaalunie behartigt de gezamenlijk de belangen van het mkb in de metaal- en aanverwante sectoren.
Dat maakt Koninklijke Metaalunie tot een organisatie van en vr echte ondernemers.

Op al haar overeenkomsten en leveringen hanteert Kotraco de Metaalunievoorwaarden van 1 januari 2019.