Algemene Leveringsvoorwaarden Kotraco B.V.
Kotraco B.V. hanteert bij alle leveringen en overeenkomsten de Metaakunievoorwaarden van 1 januari 2019

Deze Algemene voorwaarden zujn uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, en zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.
Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein, Koninklijke Metaalunie

Hier kunt deze Algemene Leveringsvoorwaarden downloaden:

PDF Algemene Leveringsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie