Disclaimer
Disclaimer:
Deze internet site wordt u aangeboden door Kotraco Plastic Machinery. De gehele inhoud valt onder auteursrecht, en er mag niets van worden gekopieerd en/of veranderd zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Kotraco.

Kotraco probeert de site zo up-to-date mogelijk te houden, maar dit geeft geen garanties met betrekking tot nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder vallen eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties.

Kotraco aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.kotraco.nl of uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt.

Bepaalde hyperlinks brengen u naar site's van derden, waarbij Kotraco geen enkele aansprakelijkheid aanvaart voor de daar aangeboden informatie.

Alle gegevens die u stuurt naar Kotraco dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Kotraco behoudt het recht om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van de disclaimer, neem dan contact op met de webmaster van deze site.